Keurmerk webwinkel

PRIVACYBELEID/DATENSCHUTZERKLÄRUNG/POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ/PRIVACY STATEMENT

NEDERLANDS

Privacybeleid Torque Alliance

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.Torque-alliance.com. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 augustus 2019.

Inhoudsopgave:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Torque Alliance onderdeel van EVlution b.v., gevestigd aan de Boddens Hosangweg 60, 2481LA, Woubrugge, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Torque Alliance verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Torque Alliance , zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Torque Alliance  gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Torque Alliance  klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Torque Alliance  bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Torque Alliance , zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, inclusief de digitale artikelen.

Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord

We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat je zoekt.

Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Ook kun je aangeven of wij over je review contact met je mogen opnemen.

Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd op grond van de reviewvoorwaarden.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.

Logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL , BPost en Dynalogic. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Torque Alliance  neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij Torque Alliance  regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen per email info@Torque-alliance.com. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je doen per email info@Torque-alliance.com.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via email info@Torque-alliance.com.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in je via email info@Torque-alliance.com.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met  ons. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Torque Alliance  met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op. We helpen je graag

 

 DEUTSCH

Torque Alliance Datenschutzerklärung

Wenn Sie etwas bestellen, benötigen wir Ihre Angaben, um sicherzustellen, dass wir Ihre Bestellung liefern können. Aber wir gehen mit Ihren persönlichen Daten immer sorgfältig um. Wir kümmern uns darum und bewahren sie sicher auf. Was wir mit Ihren persönlichen Daten tun und warum wir sie benötigen, möchten wir Ihnen hier mitteilen.

Diese Datenschutzrichtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden, wenn neue Entwicklungen Anlass dazu geben. Die aktuellste Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.Torque-alliance.com. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu konsultieren, damit Sie über diese Änderungen informiert sind. Sie sehen hier immer das letzte Änderungsdatum.

Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 26. August 2019 geändert.

Inhaltsverzeichnis:

 1. Wer ist für die Verarbeitung meiner persönlichen Daten verantwortlich?
 2. Wann gilt diese Datenschutzrichtlinie?
 3. Was sind persönliche Daten?
 4. Von wem verarbeiten wir persönliche Daten und wie erhalten wir diese Daten?
 5. Welche Daten verarbeiten wir von Ihnen, wofür verwenden wir sie und wie lange werden sie aufbewahrt?
 6. Wo speichern wir Ihre Daten?
 7. Wie werden Ihre Daten gesichert?
 8. Welche Rechte können Sie in Bezug auf Ihre Daten ausüben?
 9. Haben Sie noch Fragen?
 10. Wer ist für die Verarbeitung meiner persönlichen Daten verantwortlich?


Torque Alliance part of EVlution b.v., mit Sitz in Boddens Hosangweg 60, 2481LA, Woubrugge, ist verantwortlich für die Verarbeitung von Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Wann gilt diese Datenschutzrichtlinie?

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für alle von Tesla Zubehör verarbeiteten persönlichen Daten aller Personen, die mit Tesla Zubehör in Kontakt (gekommen) sind, wie z.B. unsere Besucher, Kunden und Geschäftskontakte, auf allen mit Tesla Zubehör verbundenen Gebieten.

Was sind persönliche Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie als Person zurückgeführt werden können. Denken Sie einfach an Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse. Aber auch Daten wie Ihre IP-Adresse oder die Tesla-Zubehör-Kundennummer sind personenbezogene Daten. Und andere Informationen, die für Sie einzigartig sind, wie z.B. die Bestellhistorie Ihres Tesla-Zubehörs oder Ihr Surfverhalten.

Von wem verarbeiten wir persönliche Informationen und wie erhalten wir diese Informationen?

Wir verarbeiten die persönlichen Daten von Personen, die direkt oder indirekt mit Tesla-Zubehör in Kontakt (standen), wie z.B. (Geschäfts-) Kunden und Kontakte von Partnern.

Wir erhalten die Daten direkt von Ihnen, wenn Sie unsere Website besuchen, ein Konto anlegen und bestimmte Daten ausfüllen.

In einigen Fällen erhalten wir Ihre Informationen von anderen. Wenn jemand ein Geschenk direkt an Sie schickt, erhalten wir Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir können auch Informationen von anderen Parteien erhalten, aber nur, wenn Sie diesen Parteien die Erlaubnis gegeben haben, uns bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen.

Welche Daten verarbeiten wir von Ihnen, wofür verwenden wir sie und wie lange werden sie aufbewahrt?

Daten für die Bearbeitung Ihrer Bestellung

Wenn Sie etwas bestellen, benötigen wir bestimmte Informationen von Ihnen, um Ihre Bestellung auszuliefern und um Sie über Ihre Bestellung auf dem Laufenden zu halten. Diese Informationen werden auch für eventuelle Rücksendungen oder Reparaturen benötigt.

Zu diesem Zweck erfassen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Lieferadresse(n), Ihre Zahlungsdaten und Ihre Telefonnummer.

Diese Informationen sind erforderlich, um die Vereinbarung, die Sie mit uns (oder einem unserer Vertriebspartner) getroffen haben, zu erfüllen. Das Gesetz verlangt, dass wir die mit Ihrer Bestellung verbundenen Daten 7 Jahre lang aufbewahren.

Daten in Ihrem Konto

Wir speichern die folgenden Informationen in Ihrem persönlichen Konto: Ihren Namen, (Liefer- und Wohn)Adresse(n), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten.

In Ihrem Konto führen wir auch Ihre Bestellhistorie einschließlich ausgewählter Lieferoptionen, einschließlich digitaler Artikel.

Es ist das Versprechen unserer Kunden, das Leben unserer Kunden einfacher und unterhaltsamer zu machen. Deshalb behalten wir die Informationen in Ihrem Konto, solange Sie ein aktiver Kunde bei uns sind. Wenn Sie sich 7 Jahre lang nicht bei uns angemeldet haben, werden wir alle Ihre Daten löschen.

Daten für Überprüfungen & Fragen und Antworten

Wir lieben Rezensionen. Und unsere Kunden auch. Denn Rezensionen helfen Ihnen, das zu finden, was Sie suchen.

Wenn Sie eine Rezension schreiben, wählen Sie, ob Ihre persönlichen Daten oder Ihr Name für andere Besucher sichtbar sein sollen. Sie können auch einen Alias verwenden. Sie können auch angeben, ob Sie möchten, dass wir uns wegen Ihrer Überprüfung mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir veröffentlichen nur mit Ihrer Erlaubnis Bewertungen. Da Rezensionen für Kunden lange Zeit wertvoll sind, behalten wir eine Rezension so lange, bis Sie uns bitten, die Rezension zu löschen, oder bis wir die Rezension auf der Grundlage der Rezensionsbedingungen löschen.

Daten zur Betrugsbekämpfung

Niemand wartet auf Sicherheitsvorfälle und Betrug, auch wir nicht. Deshalb verwenden wir persönliche Daten (einschließlich IP-Adressen und Such-, Browsing- und Kaufgewohnheiten), um unbefugten Zugriff und Betrug zu untersuchen, zu verhindern und zu bekämpfen. Zu diesem Zweck können wir auch die Dienste externer Dienstleister in Anspruch nehmen.

Logistische Partner

Für die Bearbeitung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit verschiedenen Logistikpartnern zusammen, wie z.B. PostNL, BPost und Dynalogic. Unsere Logistikpartner erhalten von uns Ihren Namen und Ihre Lieferadresse. Sie benötigen diese Informationen, um Ihr Paket an die Adresse Ihrer Wahl zu liefern.

Die Regierung

Manchmal müssen wir persönliche Daten an die Regierung übermitteln. Dies kann zunächst einmal dann der Fall sein, wenn bestimmte Regierungsinstitutionen diese Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, wie z.B. die Steuer- und Zollverwaltung. Auch die Polizei oder die Justiz kann im Falle von Betrug oder Missbrauch bestimmte Daten benötigen. Schließlich können bestimmte Aufsichtsbehörden im Rahmen einer Untersuchung Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten.

Wo speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR").

Wie werden Ihre Daten gesichert?

Torque Alliance ergreift viele Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten. Sowohl in organisatorischer als auch in technischer Hinsicht. Wir haben eine Gruppe von internen Spezialisten, die täglich daran arbeiten, unsere Systeme zu sichern und nach Schwachstellen zu suchen. Durch eine strenge Zugangskontrolle stellen wir sicher, dass Ihre persönlichen Daten nur den Mitarbeitern zugänglich sind, für die es notwendig ist, dass sie damit arbeiten. Darüber hinaus lassen wir bei Torque Alliance unsere Sicherheit regelmäßig von externen Experten überprüfen. Geben wir Ihre Daten an jemand anderen weiter? Dann verlangen wir, dass die andere Person mit Ihren Daten genauso sorgfältig umgeht wie wir.

Welche Rechte können Sie in Bezug auf Ihre Daten ausüben?

Recht auf Information

Sie haben das Recht auf eine verständliche und transparente Erklärung darüber, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen und welche Rechte Sie in dieser Hinsicht ausüben können. In dieser Datenschutzerklärung haben wir daher ausführlich erläutert, welche Informationen wir von Ihnen erfassen und wie wir mit Ihren Daten umgehen.

Recht auf Zugang

Sie haben jederzeit das Recht, uns um Zugang zu den Informationen zu bitten, die wir über Sie haben. Sie können dies anfordern, indem Sie eine E-Mail an info@Torque-alliance.com senden. Die Anträge werden spätestens innerhalb von 30 Tagen bearbeitet.

Recht auf Korrektur

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten zu korrigieren, wenn sie unrichtig oder veraltet sind, und/oder sie zu ergänzen, wenn sie unvollständig sind. Sie können dies per E-Mail an info@Torque-alliance.com tun.

Recht auf Einspruch

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen, wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, nicht einverstanden sind. Sie können uns zum Beispiel bitten, Ihre Daten nicht mehr für personalisierte Empfehlungen auf der Website zu verwenden. Wir werden Anfragen spätestens innerhalb von 30 Tagen bearbeiten.

Recht auf Beschränkung

Sie haben das Recht, Einschränkungen bei der Verarbeitung Ihrer Daten zu beantragen. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten zwar behalten, aber nicht verwenden dürfen. Dieses Recht besteht in einer Reihe von Fällen. Wenn Sie glauben, dass dies der Fall ist, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail info@Torque-alliance.com.

Recht auf Vergessen/Anforderung auf Kontolöschung

Sie haben das Recht, von uns die Löschung der über Sie gespeicherten Daten zu verlangen. Wenn Sie die Löschung Ihres Kontos beantragen, werden wir alle Informationen löschen, die auf Sie zurückgeführt werden können, mit Ausnahme der Informationen, die wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahren müssen oder dürfen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Anfrage an uns per E-Mail an info@Torque-alliance.com zu richten.

Recht auf Beschwerde

Sie haben das Recht, sich über die Art und Weise zu beschweren, wie wir mit Ihren Daten umgehen. Wenn Sie eine Beschwerde haben, ziehen wir es vor, diese mit Ihnen selbst zu klären. Bitte kontaktieren Sie uns dazu. Schließlich haben Sie das Recht, sich mit Ihrer Beschwerde an die Behörde für personenbezogene Daten zu wenden.

Haben Sie noch Fragen?

Wenn Sie Fragen zum Umgang mit persönlichen Daten bei Torque Alliance haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter

FRANÇAIS

Politique de confidentialité

Cette page a é'té modifiée en dernier le 14-08-2019

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considerons cela donc comme étant notre repsonsabilité de protéger votre vie privée. Dans cette page, nous vous faisons savoir quelles sont les données que nous recueillons si vous utilisez notre site Web, pourquoi nous recueillons ces données et comment avec cela nous améliorons votre expérience dútilisateur. Ainsi, vous comrpedrez exactement comment nous travaillons.


Cette politique de confidentialité est d'application sur les services de Torque Alliance. Vous devez être conscient que Torque Alliance n'est pas responsable de la politique de confidentialité des autres site et sources. En utilisant ce site web, vous nous faites savoir que vous acceptez la politique de confidentialité.

 

Torque Alliance respecte la vie privée de tous les utilisateurs de non site et vielle à ce que les données personnelles que vous nous fournissez soient traitées de manière confidentielle.


Notre utilisation des donnèes recueillies

Utilisation de nos services

Lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, nous vous demandons de fornir des données personnelles. Ces données seront utilisées pour être en mesure d'effectuer le service. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Torque Alliance ou ceux d'une tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres données personelles dont nos disposons.


Communication

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d'autres messages, il est possible que nous conservions ces messages. Parfois, nous vous demandons des renseignements personnels qui sont pertinents pour la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Torque Alliance ou de ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres données personnelles dont nous disposons.

Cookies

Nous pouvons rassembles des données pour la recherche pour acquérir une meilleure compréhension de nos clients afin que nous puissions adapter nos services en conséquence.

Ce site utilise des cookies (petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur) pour aider le site web à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. De par les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site, ces derniéres peuvent être transmises à des propres serveurs sécurisés de Torque Alliance ou de ceux d'un tiers. Nous utilisons ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site web, de compiler des rapports sur l'activité du site et fournir d'autres services relatifs à l'activité du site web et l'utilisation d'Internet.

Objectifs

Nous ne rassemblons ni n'utilisons les informations pour d'autres objectifs que les objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité, à moins que nous ayons reçu au préalable votre approbation á cet effet.

Les tiers


Les informations ne sont pas partagées avec des tiers á l'exception des applications web que nous utilisons á l'intention de notre boutique en ligne. Ci-dessous il s'agit entre autres du système d'évaluation du WebwinkelKeur. Ces données ne seront utilisées que dans le but de l'objectif de l'application en question et ne seront pas divulguées autrement. En outre, il est possible dans certains cas de partagter en interne les informations. Nos employés sont obligés de respecter la confidentialité de vos informations.

Changements


Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et les capacités de ce site. D'éventuels ajustements et/ou modifications de ce site peuvent entraîner des changements dans cette déclaration de confidentialité. C'est pour cela qu'IL est donc consiellé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité.


Choix de données personnelles

Nous offrons à tous les visiteurs la possbilité de visualiser, modifier ou supprimer toutes les données personnelles qui nous sont fournies actuellement.

Modifier/Déinscription du service du bulletin d'information

Au bas de chaque envoi, vous trouverez la possibilité de modifier vos données ou de vous désinscrire.

Modifier / désabonnement de la communcation

Si vous souhaitez modifier vos données ou vous souhiatez vous désinscrire de nos fichiers, vous pouvez prendre contact avec nous. Voir les données de contact ci-dessous.

 

ENGLISH

Privacy Statement of Torque Alliance

If you order something, we need your details to ensure that we can deliver your order. But we always handle your personal information with care. We take care of it and keep it safe. What we do with your personal information and why we need it, we like to tell you here.

This privacy policy may change from time to time if new developments give reason to do so. The most current privacy policy can be found at www.Torque-alliance.com. We recommend that you consult this privacy policy regularly so that you are aware of these changes. You will always see the latest date of change here.

This privacy policy was last amended on 26 August 2019.

Table of Contents:

 1. Who is responsible for processing my personal data?
 2. When does this privacy policy apply?
 3. What are personal data?
 4. From whom do we process personal data and how do we obtain these data?
 5. What data do we process from you, what do we use them for and how long are they kept?
 6. Where do we store your data?
 7. How are your details secured?
 8. What rights can you exercise with regard to your data?
 9. Do you have any questions?
 10. Who is responsible for processing my personal data?


Tesla accessories part of EVlution b.v., located at Boddens Hosangweg 60, 2481LA, Woubrugge, is the responsible for the processing of data as described in this privacy policy.

When does this privacy policy apply?

This privacy policy applies to all personal data processed by Tesla Accessories of everyone who has (had) contact with Tesla Accessories, such as our visitors, customers and business contacts, on all domains related to Tesla Accessories.

What are personal data?

Personal data is all data that can be traced back to you as an individual. Just think of your name, phone number, address or email address. But also data such as your IP address or Tesla Accessories customer number are personal data. And other information unique to you, such as your Tesla accessories order history or surfing behavior.

From whom do we process personal information and how do we get this information?

We process the personal data of anyone who has (had) direct or indirect contact with Tesla Accessories, such as (business) customers and contacts of partners.

We receive the data directly from you, when you visit our website, create an account and fill in certain data.

In some cases we receive your information from others. When someone sends a gift directly to you, we receive your name and address information. We may also receive information from other parties, but only if you have given those parties permission to provide us with certain information.

What data do we process from you, what do we use it for and how long are they kept?

Data for processing your order

If you order something, we need certain information from you in order to deliver your order and to keep you informed about your order. This information is also required for any returns or repairs.

For this purpose we collect your name, e-mail address, delivery address(es), payment details and your telephone number.

This information is required to fulfil the agreement you have made with us (or one of our sales partners). The law requires us to keep the data related to your order for 7 years.

Data in your account

We store the following information in your personal account: your name, (delivery and residential) address(es), telephone number, e-mail address, payment details.

In your account we also keep your order history including selected delivery options, including digital items.

It is our customer's promise to make our customers' lives easier and more fun. That's why we keep the information in your account as long as you are an active customer with us. If you have not logged in with us for 7 years, we will delete all your data.

Data for reviews & Q&A

We love reviews. And so do our customers. Because reviews help you find what you're looking for.

When you write a review, you choose whether your personal information or your name is visible to other visitors. You can also use an alias. You can also indicate if you want us to contact you about your review.

We only post reviews with your permission. Because reviews are valuable to customers for a long time, we keep a review until you ask us to delete the review or until we delete the review based on the review terms.

Data to combat fraud

No one is waiting for security incidents and fraud, neither are we. That's why we use personal information (including IP addresses and search, browsing and buying habits) to investigate, prevent and combat unauthorized access and fraud. We may also use the services of external service providers for this purpose.

Logistic Partners

In order to process your order, we work together with various logistics partners, such as PostNL, BPost and Dynalogic. Our logistics partners receive your name and delivery address from us. They need this information to deliver your parcel to the address of your choice.

The government

Sometimes we have to transfer personal data to the government. This may first of all occur if certain government institutions need this data for the performance of their tasks, such as the Tax and Customs Administration. The police or the judiciary may also need certain data in the event of fraud or abuse. Finally, certain supervisory authorities may gain access to personal data in the context of an investigation.

Where do we store your data?

We store your data within the European Economic Area ("EEA").

How is your data secured?

Tesla accessories takes many measures to protect your personal information. Both organizationally and technically. We have a group of in-house specialists who work daily to secure our systems and search for vulnerabilities. Through strict access control we ensure that your personal data is only accessible to employees for whom it is necessary that they work with it. In addition, at Tesla accessories we regularly have our security checked by external experts. Do we give your data to someone else? Then we require that the other person handles your data just as carefully as we do.

What rights can you exercise with regard to your data?

Right to information

You have the right to an understandable and transparent explanation of how we handle your personal data and what rights you can exercise in that respect. In this privacy policy we have therefore explained in detail which information we collect from you and how we handle your information.

Right of access

You have the right at any time to ask us for access to the information we have about you. You can request this by sending an email to info@Torque-alliance.com. Requests will be processed within 30 days at the latest.

Right of correction

You have the right to have your personal details corrected if they are incorrect or outdated and/or to have them supplemented if they are incomplete. You can do this by emailing info@Torque-alliance.com.

Right to object

You have the right to object to the processing of your personal data if you disagree with the way we process your personal data. For example, you can ask us to no longer use your details for personalised recommendations on the website. We will process requests within 30 days at the latest.

Right of restriction

You have the right to request restrictions on the processing of your data. This means that we may keep but not use your data. This right arises in a number of cases. If you believe that this is the case, please contact us via email info@Torque-alliance.com.

Right to be forgotten/request for account deletion

You have the right to ask us to delete any data we have about you. When you request the deletion of your account, we will delete any information that can be traced back to you except for the information that we are required or permitted by law to keep. We offer you the opportunity to submit a request to us via email at info@Torque-alliance.com.

Right to complain

You have the right to complain about the way we handle your data. If you have a complaint, we prefer to resolve it with you ourselves. Please contact us to do so. Finally, you have the right to turn to the Personal Data Authority with your complaint.

Do you have any questions?

If you have any questions about the way Tesla Accessories handles personal data, please feel free to contact us. We are happy to help you